top of page

ZAMÓWIENIE KOMPOZYTORSKIE UNHO CHANG

Projekt obejmował stworzenie i wykonanie dzieła kameralnego z zakresu muzyki żydowskiej na trzy głosy solowe i organy. Jest to nawiązanie do tradycji muzycznej Żydów polskich w synagogach nurty reformowanego. Istnieją relacje z koncertów organowo - wokalnych, które odbywały się m. in. w Wielkiej Synagodze na Tłomackiem w Warszawie, jednak same dzieła nie zachowały się. Dzięki współpracy zespołu wokalnego Vox Varshe, organisty Jakuba Stefka i kompozytora Eunho Changa powstało dzieło muzyczne, następnie włączone do ich repertuaru. Zadanie ma na celu pobudzić zainteresowanie muzyką romantyczną tworzoną w XIX wieku przez kompozytorów z kręgu Żydów polskich i przez to wesprzeć dyskusję o odnowie życia żydowskiego w Polsce.

Wysadzenie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem 16 maja 1943 roku zatarło ślad po jej światowej sławy kantorach (w tym Gerszonie Sirocie), kompozytorach (np. Dawidzie Ajzensztacie) oraz jej życiu muzycznym (w synagodze działał ponad stuosobowy chór i znajdowały się w niej organy). Ze 171 przedwojennych żydowskich kompozytorów muzyki popularnej, religijnej i poważnej, według słownika prof. Leona Błaszczyka, na obczyźnie przeżyło 96 (większość ocalałych - 79 kompozytorów - wyemigrowała przed wojną, tak jak Aleksander Tansman czy Jerzy Fitelberg), ale tylko 18 w Polsce.


Na chwilę obecną nie została dokonana praca ujmująca wszystkie wzmianki o organistach, organach i literaturze organowej w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich. Wobec całkowitego zniszczenia synagog i instrumentów oraz śmierci zdecydowanej większości muzyków ten obszar kultury poddany został zupełnemu zanikowi.


W 2016 roku rozpoczęła się współpraca trio wokalnego muzyki żydowskiej Vox Varshe z organistą Jakubem Stefkiem. W ramach wspólnych działań opracowany został program składający się z utworów muzycznych nawiązujących do organowej i wokalno - organowej tradycji żydowskiej takich kompozytorów jak Salomone Rossi, Louis Lewandowski, Dawid Ajzensztadt i Aleksander Tansmann (koncerty uzupełnia muzyka Feliksa Mendelssohna).


W 2017 roku program został zaprezentowany w Warszawie oraz na międzynarodowych festiwalach we Wrocławiu i Polanicy Zdroju. W 2018 roku został zaprezentowany na festiwalach w Warszawie, Szczecinie, Kaliszu i Wolsztynie. 


Twórcy programu nie ograniczają się jedynie do przywracania i interpretowania dzieł muzyki synagogalnej, ale chcą także wnieść twórczy wkład w rozwój współczesnej kultury żydowskiej w Polsce. W ramach swoich działań zaprosili do współpracy wybitnego kompozytora działającego w Polsce, Eunho Changa, do stworzenia dzieła na tą obsadę wykonawczą. Eunho Chang doskonale operuje fakturą organową (również dzięki kontaktom z Beatem Furrerem i Fabienem Lévym, dla których organy stanowią istotną część myśli muzycznej), a także wokalną, czego potwierdzeniem jest jego kilkanaście utworów na głos i głos z akompaniamentem. Artyści zgodnie uważają, że Eunho Chang, będąc obdarzonym niezwykłym zmysłem formotwórczym i umiejętnością twórczej i krytycznej analizy zjawisk muzycznych, wniesie do muzycznej kultury żydowskiej nie tylko nowe spojrzenie, ale także jest najlepszą osobą do podjęcia dzieła jej stopniowego odtwarzania.

YEISH KOCHAVIM

Eunho Chang (*1983)


Yeish Kochavim
na trzy głosy i organy

Yeish Kochavim
for three voices and organ

tekst / text:

Hannah Szenes

data powstania utworu / date of origin of the work:
20.07.2018

data i miejsce prawykonania / first performance:
15.09.2018, Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie

wykonawcy / performers:
Anna Woźnicka / Sopran
Olga Wądołowska / Sopran
Aleksander Słojewski / Baritone
Jakub Stefek / Organ

czas trwania / duration:
ca 14’

obsada / scoring:
trzy głosy (2 sop., bar.) i organ

/ three voices (2 sopranos, baritone) and organ

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY W RAMACH PROGRAMU „ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE”, REALIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

logo mkidn stare.png

   

logo imit.jpg

   

bottom of page